Glasovanje za izbor
najpopularnejše športne osebnosti
Občine Kanal leta 2019

Javna podelitev nagrad,
četrtek, 27.2.2020 ob 18.30
v večnamenski dvorani OŠ Kanal.